Start
sobota, 09 grudzień 2023
Ewa Liberka PDF Drukuj E-mail

„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja zrobiłem z tym, co ze mnie zrobiono.”

                                                                                                                                                                                     J.P.Sarte

Ewa Liberka

 

Towarzysząc pacjentowi w procesie „odkrywania” siebie chcę być autentyczna, okazywać szacunek i bezwarunkową akceptację. Staram się być empatyczna, dawać wsparcie i okazywać zrozumienie dla myśli i odczuć, które pojawiają się w trakcie spotkań.

Kładę nacisk na jasne zasady, otwartość i szczerość. Jeśli sama nie jestem w stanie pomóc - proponuję innego, konkretnego specjalistę zajmującego się danym problemem.

 

 

Witam

 

W Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień pełnię funkcję koordynatora do spraw terapii, a pracuję jako certyfikowany instruktor terapii uzależnień (numer certyfikatu 295). Pracuję z osobami uzależnionymi i rodzinami osób uzależnionych.

Z wykształcenia jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, arteteraputą. W swojej pracy często posługuje się arteterapią, (arte z łac. ars sztuka i terapia) - leczeniem przez sztukę, wykorzystując techniki rysunku, kolażu, dramy, choreoterapii, muzykoterapii, filmoterapii, relaksacji, wizualizacji.

Dbam o własny rozwój oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Moja praca kontrolowana jest przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, Dagmarę Kuczyńską - Ginko.

 

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowałam w czasie pracy oraz staży w kilku ośrodkach:

Wojewódzka Poradni Odwykowa w Katowicach

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych w Katowicach (jako konsultant ds. uzależnień)

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku - staż.

Przychodnia Terapii Uzależnienia w Mysłowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach

 

Ukończyłam:

Studium Terapii Uzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia - Warszawa

Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia - Warszawa

Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych, Instytut Psychologii Zdrowia - Warszawa

Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie terapii Gestalt - Kraków

Szkolenie w ramach Praktyk NLP

 

Brałam/biorę udział w licznych szkoleniach:

2014 - półroczne szkolenie z ustawień Berta Hellingera, systemowych indywidualnych i grupowych

2013 -  kurs „Muzyka i taniec bez granic”, poziom I, z zakresu podstaw choreoterapii

2009 - „ ABC Dramy stosowanej”, Warszawa, Fundacja ETOH

2004 - 2005 – Studium Terapii Uzależnienia, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

1996 – Studium Pomocy Psychologicznej – Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

1996 – Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

1996 - Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie terapii Gestalt, Kraków

1995-  ukończone szkolenie Praktyk NLP

1994/1995 – roczny program psychoedukacyny w Body Psychotherapy Center Jacka Santorskiego

Szkolenie nt. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Szkolenie nt. Systemowej Terapii Rodzin

Szkolenie - Podstawowy warsztat pracy z osobą zaburzoną psychicznie

 

Wprowadziłam kilka programów autorskich, m.in. dotyczący profilaktyki uzależnienia dla osadzonych w wieku 18-23 lat, polegający na nauce umiejętności psychospołecznych.

 

Jestem:

Matką 2 dorosłych córek.

 

Lubię:
Poezję, dobrą książę, dobre filmy, wypady w góry, spotkania z przyjaciółmi, uwielbiam
„małe co nieco”,

 

Interesuję się:
Fotografiką, sztuką.

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!