Start arrow Psychoprofilaktyka
sobota, 09 grudzień 2023
Poradnia psychoprofilaktyki PDF Drukuj E-mail

 Poradnia psychoprofilaktyki 


Poradnia psychoprofilaktyki świadczy usługi z zakresu promocji zdrowia.  


Cennik usług w poradni psychoprofilaktyki


Badania psychologiczne
Przy zamówieniu grupowym ceny do negocjacji.
1. Komputerowe badanie osobowości – 50 zł
2. Psychologiczne badanie testami standardowymi (papier – ołówek): 60 zł. Rodzaje badań: iloraz inteligencji, badanie poziomu lęku, badanie odporności na stres itp 
3. Wydanie zaświadczenia psychologicznego na podstawie komputerowego badania osobowości lub badania standardowym testem psychologicznym – 10 zł za opis wyników z jednego testu dla jednej osoby.

 


Programy profilaktyczne
1. Godzina programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w grupie do 30 osób – 100 zł
2. Godzina programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w grupie ponad 30 osób (max. 60 osób) – 300 zł
Programy profilaktyczne mogą być realizowane na zamówienie. Ceny godzin programu profilaktycznego przy założeniu, ze zamawianych jest minimum 3 godziny. W ramach programów zapewniamy prezentacje multimedialne.
Zakres tematyczny programów profilaktycznych: uzależnienia, przemoc, agresja, zachowania ryzykowne.
Inny wariant wyliczania cen programów profilaktycznych (do negocjacji): 5 zł za godzinę od osoby


Szkolenia
1. Godzina szkolenia w grupach od 6 do 12 osób – 350 zł .
2. Godzina szkolenia w formie warsztatu w grupach od 13 do 30 osób – 900 zł
3. Godzina szkolenia w formie wykładu (bez ograniczeń w zakresie ilości osób) – 950 zł
Szkolenia mogą być realizowane na zamówienie. Ceny godzin szkolenia w formie warsztatu przy założeniu, że zamawianych jest minimum 3 godziny. 
Przykładowe tematy szkoleń: 
- dylematy w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (dla pracowników służb społecznych – kuratorzy, pracownicy socjalni itp.), 
- integratywna psychoterapia uzależnień (dla pracowników lecznictwa odwykowego),
-  podstawy kontaktu terapeutycznego (dla studentów), 
- pierwszy kontakt w pracy z osobą uzależnioną (dla klubów abstynenta) itp.
4. Grupowe konsultacje problemów zawodowych – 300 zł/godz.
Inny wariant wyliczania cen szkoleń (do negocjacji): 30 zł za godzinę od osoby


Sesje edukacji zdrowotnej
Sesja edukacji zdrowotnej – oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne których celem jest zwiększenie świadomości wpływu  istotnych dla zdrowia czynników (uzależnienia, stres itp.), oraz przedstawienie sposobów minimalizowania wpływu tych czynników (relaksacja, odreagowanie, świadomość potrzeb ciała itp.). W trakcie zajęć odbywają się ćwiczenia praktyczne (relaksacja, ćwiczenia na odreagowanie, oddychanie relaksujące itp.)
5. Sesja indywidualna edukacji zdrowotnej (1 godzina) – 50 zł
6. Grupowa sesja edukacji zdrowotnej w grupie do 12 osób (1 godzina) – 120 zł
7. Grupowa sesja edukacji zdrowotnej w grupie od 13 do 18 osób (1 godzina) – 180 zł
Cena sesji edukacji zdrowotnej przy założeniu, że zamawianych jest minimum dwie godziny.
Inny wariant wyliczania cen grupowych sesji edukacji zdrowotnej (do negocjacji): 15 zł za godzinę od osoby


Staże zawodowe
Nic tak nie uczy jak bezpośrednie uczestnictwo w pracy placówki – poradni terapii uzależnienia od alkoholu, oddziału dziennego terapii uzależnień. Proponujemy udział w stażach zawodowych dla studentów, pracowników służb społecznych itp.
W ramach stażu zapewniamy:
- opiekę doświadczonego pracownika;
- możliwość samodzielnego prowadzenia sesji grupowych i indywidualnych;
- superwizję pracy;
- materiały.
Program stażu to minimum 40 godzin w miesiącu.
Koszt godziny stażu: 12 zł
Udział w stażu poprzedza rozmowa kwalifikacyjna. Ilość miejsc ograniczona.


Zamówienia można składać osobiście do dyrektora placówki, faxem (32 2904391), lub e-mailem ( ).

 

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!