Start
sobota, 09 grudzień 2023
Szkolenie-Zaburzenia osobowości u osób współuzależnionych i DDA PDF Drukuj E-mail

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Ul. 3 Maja 33      41-200 Sosnowiec

Tel.32 266 24 34     www.uzaleznienia.sosnowiec.pl

 

Zapraszamy Państwa na warsztat:

 

Zaburzenia osobowości u osób

współuzależnionych i DDA

 

Warsztat jest adresowany do osób zajmujących się pomocą psychologiczną, psychoterapią rodzin osób uzależnionych od alkoholu (specjaliści, instruktorzy terapii uzależnień, psychoterapeuci lub ukończone studia wyższe z zakresu nauk humanistycznych lub medycznych).

 

Warsztat ma na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie diagnozy klinicznej wg. ICD -10  zaburzeń występujących w rodzinach osób uzależnionych oraz zapoznanie uczestników z ich dynamiką. Szczególny nacisk położony będzie na diagnozowanie tych zaburzeń, które wymienione są jako rozpoznania leczone w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

.

 

TERMIN:  listopad 2012

Miejsce: Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33

 

Ilość godzin zajęć: 12 godzin

Plan warsztatów:

1 dzień (07.01): godz. 10.00 –  18.00

2 dzień (08.01): godz. 09.00 – 13.00.

 

Koszt udziału: 260 zł

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika przez jednego płatnika, możliwa negocjacja cen.

 

Prowadzący:

Damian Zdrada – dyrektor Centrum, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończone czteroletnie studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, prowadzi psychoterapię od 1996 roku. Pracuje w oparciu o założenia psychoterapii integratywnej.

.

 

Zgłoszenia: poprzez przesyłanie wypełnionych formularzy rejestracyjnych na adres:

 

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, założony przez Radę Miasta Sosnowiec.. Składa się z poradni terapii uzależnienia od alkoholu, oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu, poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, poradni psychoprofilaktyki. Realizuje kontrakt z NFZ  oraz gminne programy zdrowotne.

Szczegółowy plan warsztatu:

 

I dzień:

10.00 – 13.00 – warsztat diagnozy: osobowość paranoiczna (F60.0), osobowość schizoidalna (F60.1), osobowość dyssocjalna (F60.2).

13.00  –  14.00 – przerwa obiadowa

14.00 – 18.00 – warsztat diagnozy: osobowość chwiejna emocjonalnie (F60.3), osobowość histrioniczna (F60.4),  osobowość anankastyczna (F60.5).

II dzień:

09.00 – 13.00 warsztat diagnozy: osobowość lękliwa (F60.6), osobowość zależna (F60.7), inne określone zaburzenia osobowości (F60.8), zaburzenia osobowości BNO (F60.9).

 

W ramach warsztatów uczestnicy nie tylko zapoznają się z kryteriami diagnostycznymi wg. ICD 10, lecz również wg. DSM –IV TR oraz z teorią powstawania i rozwoju tych zaburzeń w ujęciu psychodynamicznym.

W ramach zajęć przewidziane są przerwy kawowe i obiadowa. Godzina zajęć to 50 min + 10 min. przerwy

 

Informacje praktyczne:

Dla osób przyjezdnych możliwy jest bezpłatny nocleg w ośrodku (trzeba wziąć śpiwór). Pomagamy znaleźć tanie miejsca hotelowe na terenie Sosnowca, nie zajmujemy się jednak rezerwacją.

W ramach warsztatu przewidziany jest poczęstunek kawowy.  Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Na zakończenie warsztatu wydawane jest zaświadczenie.

CPILU znajduje się w samym centrum Sosnowca, 500 m od dworca kolejowego ( w budynku byłego szpitala nr 2).

Osoba odpowiedzialna za organizację: Damian Zdrada. Bezpośredni e-mail:

 

Informacje organizacyjne

 

Dokadny termin szkolenia zostanie podany w czerwcu 2012

Maksymalna ilość uczestników warsztatu – 16 osób. Minimalna – 6 osób.

 

Wpłata na konto: ING Bank SA 24 1050 1360 1000009030052170

z dopiskiem: szkolenie DDA + imię i nazwisko uczestnika

 

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!